اثرات فرآیند شورکردن بر روی شاخص‌های کیفی و پروفایل اسیدهای چرب بافت اردک ماهی (lucius Esox) در زمان نگهداری در سردخانه
1. اثرات فرآیند شورکردن بر روی شاخص‌های کیفی و پروفایل اسیدهای چرب بافت اردک ماهی (lucius Esox) در زمان نگهداری در سردخانه
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 1-16

چکیده
  چکیده این مطالعه با هدف بررسی اثرات شورکردن بر روی اسیدهای چرب بافت اردک‌ماهی (Esox lucius) و تعیین زمان ماندگاری آن به مدت 90 روز در شرایط سردخانه انجام شد. پروفایل اسیدهای چرب توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی ...  بیشتر
برآورد توابع عرضه و تقاضای شیلات در استان کرمانشاه
2. برآورد توابع عرضه و تقاضای شیلات در استان کرمانشاه
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 17-28

چکیده
  چکیده ماهی به‌عنوان یکی از فرآورده­های گوشتی نقش به­سزایی را در مصرف خانوارها می­تواند ایفا نماید و در بسیاری از کشورها بهره­برداری از آبزیان علاوه بر تأمین پروتئین مورد نیاز منجر به کسب درآمد ...  بیشتر
فراوانی فیتوپلانکتون سمی Nitzschia seriata در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر
3. فراوانی فیتوپلانکتون سمی Nitzschia seriata در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 29-38

چکیده
  در این بررسی جهت مطالعه  تغییرات گونه سمی Nitzschia seriata از گروه دیاتومه تعداد 4164 نمونه از لایه‌های سطح 2، 5، 10، 20، 50 و 100 متری به‌صورت فصلی طی سال‌های 1373 الی 1385 از حوضه جنوبی دریای‌خزر جمع‌آوری گردید. مقایسه ...  بیشتر
اندازهگیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین سرب و روی در عضله و کبد سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber) قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) خلیج فارس
4. اندازهگیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین سرب و روی در عضله و کبد سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber) قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) خلیج فارس
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 39-46

چکیده
  چکیده تحقیق حاضر در سال 1387 در آزمایشگاه شیمی دانشگاه تربیت‌مدرس به‌منظور تعیین غلظت فلزات سنگین سرب و روی در بافت‌های کبد و عضله سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber)، قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) ...  بیشتر