توان تولید طبیعی رودخانه لوندویل آستارا بر اساس جوامع کفزیان
1. توان تولید طبیعی رودخانه لوندویل آستارا بر اساس جوامع کفزیان
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، صفحه 1-16

چکیده
  چکیده رودخانه لوندویل آستارا از رودخانه‌های مستقل زیر حوضه تالش - انزلی است که در جنوب غرب و جنوب شهرستان آستارا جریان دارد و در شهر لوندویل به دریای خزر می‌ریزد. اهداف عملیات انجام شده در این مطالعه ...  بیشتر
تأثیر کاربرد آرتمیا ارومیانا بالغ غنی شده با اسید چرب غیر اشباع بلند زنجیره و اسید اسکوربیک بر زاد آوری ماهی سورم (Cichlasoma severum)
2. تأثیر کاربرد آرتمیا ارومیانا بالغ غنی شده با اسید چرب غیر اشباع بلند زنجیره و اسید اسکوربیک بر زاد آوری ماهی سورم (Cichlasoma severum)
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، صفحه 17-25

چکیده
  چکیده این تحقیق با هدف تاثیر آرتمیا ارومیانای غنی شده بر فاکتورهای هم­آوری، درصد لقاح، درصد تفریخ، درصد بازماندگی لارو و فاصله بین تخم­ریزی­های متوالی و مدت زمان کل برای انجام هشت تخم­ریزی، روی ...  بیشتر
برخی ویژگی‌های رشد ماهی مید (Liza klunzingeri) در آبهای ساحلی استان خوزستان
3. برخی ویژگی‌های رشد ماهی مید (Liza klunzingeri) در آبهای ساحلی استان خوزستان
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، صفحه 26-34

چکیده
  چکیده بررسی برخی ویژگی­هایماهی مید در سواحل استان خوزستان در منطقه بحرکان  طی یک دوره یکساله از فروردین تا اسفند ماه 1384 اجرا شد. در طول مدت اجرای پروژه در مجموع 1880 قطعه ماهی بیومتری گردید و از این ...  بیشتر
بررسی تغییرات فصلی کورتیزول، گلوکز و یون‌ها در ماهیان ماده ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی
4. بررسی تغییرات فصلی کورتیزول، گلوکز و یون‌ها در ماهیان ماده ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، صفحه 35-45

چکیده
  چکیده ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) یکی از گونه­های مهم تجاری تاسماهیان دریای خزر محسوب می­شود.­ جهت بررسی ارتباط برخی شاخص‌های خونی، یونی و هورمونی، 24 قطعه مولد ماده ازون برون پرورشی 8 ساله (16 قطعه ...  بیشتر
توسعه آبزی پروری پایدار با استفاده از پروبیوتیک‌ها در ایران
5. توسعه آبزی پروری پایدار با استفاده از پروبیوتیک‌ها در ایران
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، صفحه 46-56

چکیده
  چکیده توسعه پایدار آبزی­پروری در بخش کشاورزی، نیازمند به­کارگیری تکنیک­های نوین می­باشد. در بین تکنیک­های معرفی شده، استفاده از باکتری­های مفید یا زیست­یار با اهدافی نظیر بهینه­سازی ...  بیشتر
اثرات سختی کل بر میزان درصد لقاح تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus
6. اثرات سختی کل بر میزان درصد لقاح تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، صفحه 57-65

چکیده
  چکیده تحرک اسپرم ماهی به­عنوان شاخص قابلیت لقاح آن بستگی به یون کلسیم و یون منیزیم دارد. زیرا این دو یون در کنار هم برای شروع تحرک اسپرم در ماهیان آب شیرین ضروری هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سختی ...  بیشتر
اثر برخی عوامل محیطی بر تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه‌های دالکی و حله بوشهر
7. اثر برخی عوامل محیطی بر تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه‌های دالکی و حله بوشهر
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، صفحه 66-71

چکیده
  چکیده این تحقیق به­منظور بررسی اثر برخی نمونه‌برداری محیطی شامل دمای آب، دبی آب، عمق و عرض روخانه بر تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه­های دالکی و حله بوشهر، به­مدت 14 ماه و در هفت ایستگاه انجام ...  بیشتر
مقایسه میزان تولید نهائی ماهی در استخرهای متوالی کارگاه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان
8. مقایسه میزان تولید نهائی ماهی در استخرهای متوالی کارگاه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، صفحه 72-77

چکیده
  چکیده هدف این تحقیق، سنجش میزان اکسیژن محلول در استخرهای بالادست، میانی و پائین دست قزل­آلا و همین‌طور مقایسه میزان تولید نهایی ماهی در استخرهای مختلف (بالادست، میانی و پائین‌دست) در یک کارگاه پرورش ...  بیشتر
روند مهاجرت و وضعیت تکثیر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در رودخانه گهرباران (استان مازندران)
9. روند مهاجرت و وضعیت تکثیر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در رودخانه گهرباران (استان مازندران)
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، صفحه 78-88

چکیده
  چکیده به­منظور بررسی روند مهاجرت و وضعیت تکثیر ماهی سفید در رودخانه گهرباران از تاریخ 23/12/86 لغایت 2/2/87 (به‌مدت 40 روز) نمونه برداری صورت گرفت. دمای آب رودخانه در شروع و اتمام دوره به­ترتیب 11 و 18 درجه ...  بیشتر