دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1387، صفحه 1-220 
1. بررسی پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی زرده (Euthynnus affinis) در آبهای ساحلی استان هرمزگان

صفحه 1-9

سیداحمدرضا هاشمی؛ سیدامین‌اله تقوی مطلق؛ پریتا کوچنین؛ حسین پاشا زانوسی


2. مقایسه ژنتیکی جمعیت‌‌های ماهی سوکلای (Rachycentron canadum) خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش میکروستلایت

صفحه 11-19

محمد‌علی سالاری علی‌آبادی؛ سهراب رضوانی گیل‌کلائی؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین؛ سید‌محمد باقر نبوی


4. اندازه‌گیری مقادیر طبیعی برخی فاکتورهای سرم خون (الکترولیت و غیر الکترولیتها) تاسماهی ایرانی

صفحه 29-37

سید‌احمد شهیدی یاساقی؛ محمد مازندرانی؛ آزاده قربانی حسن سرایی؛ رسول قربانی؛ نرگس سلیمانی


6. ارزیابی شاخص زیستی آلودگی و فون کفزیان نهر مادرسو پارک ملی گلستان

صفحه 49-61

سارا جرجانی؛ افشین قلیچی؛ رضا اکرمی؛ وحید خیرآبادی