مقایسه تأثیر شدت‌های نوری مختلف، بر میزان تفریخ سیست‌های آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) و آرتمیای سانفرانسیسکو (Artemia franciscana)
1. مقایسه تأثیر شدت‌های نوری مختلف، بر میزان تفریخ سیست‌های آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) و آرتمیای سانفرانسیسکو (Artemia franciscana)
دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 1-7

چکیده
  چکیده هدف از مطالعه کنونی بررسی و مقایسه میزان تفریخ سیست‌ها در دو گونه آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) و آرتمیای سانفرانسیسکو (Artemia franciscana)، در شدت نورهای مختلف بود که برای این منظور از 4 تیمار (1، 2، 3 و 4) با شدت ...  بیشتر
بررسی علل تلفات ماهیان خاویاری پرورشی (فیل‌ماهی و ماهی شیپ) در استان مازندران طی سال‌های 90-1388
2. بررسی علل تلفات ماهیان خاویاری پرورشی (فیل‌ماهی و ماهی شیپ) در استان مازندران طی سال‌های 90-1388
دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 8-16

چکیده
  چکیده با توجه به اهمیت گونه‌های ماهیان خاویاری و به‌دلیل کاهش شدید ذخایر آن‌ها، شناخت علل تلفات در این ماهیان به‌منظور اجرای راهبرد مناسب در جهت مقابله با بروز تلفات احتمالی ضروری به‌نظر می‌رسد. ...  بیشتر
مطالعه اثر اسید آسکوربیک بر روی تغییرات اسیدهای چرب 3 ωو 6 ωموجود در فیله ماهی پوزانک دریای خزرAlosa caspia caspia (Echiwald, 1838) در طول نگهداری در سردخانه
3. مطالعه اثر اسید آسکوربیک بر روی تغییرات اسیدهای چرب 3 ωو 6 ωموجود در فیله ماهی پوزانک دریای خزرAlosa caspia caspia (Echiwald, 1838) در طول نگهداری در سردخانه
دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 17-27

چکیده
  چکیده در این مطالعه، اثر آنتی‌اکسیدان آسکوربیک اسید در دوزهای 1، 2 و 5 درصد بر تغییرات اسیدهای چرب گروه 3ω و 6ω موجود در فیله پوزانک دریای خزر (Alosa caspia caspia) در 120 روز نگهداری در دمای 18- درجه سانتی‌گراد ...  بیشتر
شاخص‌های رشد بچه‌ماهی نورس کپورماهی هندی مریگال (Crirhinus cirrhosus) تا مرحله انگشت‌قد در استخرهای خاکی استان گیلان
4. شاخص‌های رشد بچه‌ماهی نورس کپورماهی هندی مریگال (Crirhinus cirrhosus) تا مرحله انگشت‌قد در استخرهای خاکی استان گیلان
دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 28-38

چکیده
  چکیده به‌منظور امکان پرورش یک گونه از کپورماهیان هندی با نام علمی مریگال (Cirrhinus cirrhosus) در شرایط اقلیمی کشور و دست‌یابی به برخی از نرماتیوهای رشد از مرحله لارو تا مرحله انگشت‌قد اقدام به واردات بچه‌ماهیان ...  بیشتر
بررسی ارتباط تغییرات فصلی هورمون پروژسترون در مولدین پرورشی ماده کپور هندی روهو (Labeo rohita) با فاکتورهای کیفی آب در اقلیم استان خوزستان
5. بررسی ارتباط تغییرات فصلی هورمون پروژسترون در مولدین پرورشی ماده کپور هندی روهو (Labeo rohita) با فاکتورهای کیفی آب در اقلیم استان خوزستان
دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 39-47

چکیده
  چکیده پروژسترون هورمون استروییدی می‌باشند که نقش مهمی در کنترل تولیدمثل و بلوغ جنسی در ماهیان دارد. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات هورمون پروژسترون در جنس ماده کپور هندی روهو (Labeo rohita) طی سال‌های 90-1389 ...  بیشتر
بررسی برخی شاخص‌های ایمنی و فلور باکتریایی روده در بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با پری‌بیوتیک دیواره سلولی مخمر (Saccharomyces cerevisia)
6. بررسی برخی شاخص‌های ایمنی و فلور باکتریایی روده در بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با پری‌بیوتیک دیواره سلولی مخمر (Saccharomyces cerevisia)
دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 48-58

چکیده
  چکیده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان یکی از باارزش‌ترین ماهیان پرورشی بوده که در مراحل ابتدایی رشد شرایطی ویژه و بحرانی دارد. در این پژوهش از پری‌بیوتیک دیواره سلولی مخمر  Saccharomyces cerevisiaاضافه شده در جیره ...  بیشتر
ارزش غذایی گوشت ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) و بررسی تغییرات آن طی نگهداری در سردخانه با دمای 18- درجه سانتی‌گراد
7. ارزش غذایی گوشت ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) و بررسی تغییرات آن طی نگهداری در سردخانه با دمای 18- درجه سانتی‌گراد
دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 59-69

چکیده
  چکیده ماهی حلوا سفید (pampus argenteus) از جمله گونه‌های مهم در آب‌های خلیج‌فارس می‌باشد. در این پژوهش، ترکیبات غذایی و اسیدهای چرب موجود در گوشت این ماهی و تغییرات آن‌ها طی نگهداری در سردخانه با دمای 18- درجه ...  بیشتر
اثر دو روش پخت بخارپز و کباب‌پز کردن بر ترکیب شیمیایی، بافت و رنگ فیله ماهی گورامی عظیم‌الجثه (Osphronemus goramy Lacepede, 1801)
8. اثر دو روش پخت بخارپز و کباب‌پز کردن بر ترکیب شیمیایی، بافت و رنگ فیله ماهی گورامی عظیم‌الجثه (Osphronemus goramy Lacepede, 1801)
دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 70-82

چکیده
  چکیده ماهی گورامی عظیم‌الجثه از جمله گونه‌های دارای قابلیت بالقوه برای پرورش در ایران است. با این وجود اطلاعاتی در مورد تغییرات ویژگی‌های کیفی و ترکیب شیمیایی فیله این ماهی قبل و پس از فرآیند پخت در ...  بیشتر