بررسی عوامل تولید و کارآیی مزارع ماهی سردآبی استان فارس
1. بررسی عوامل تولید و کارآیی مزارع ماهی سردآبی استان فارس
دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 1-19

چکیده
  چکیده هدف از این مطالعه، اندازه‌گیری بهره‌وری کل عوامل تولید و بررسی عوامل مؤثر بر آن در مزارع پرورش ماهیان سردابی استان فارس است. داده‌های مورد نیاز از اداره کل شیلات استان فارس گردآوری شد که اطلاعات ...  بیشتر
فراوانی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون‌های استخرهای پرورش ماهیان گرم‌آبی با سیستم نوین مدیریت (کشت توأم ماهی پرواری و بچه‌ماهی) در شرق استان گلستان
2. فراوانی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون‌های استخرهای پرورش ماهیان گرم‌آبی با سیستم نوین مدیریت (کشت توأم ماهی پرواری و بچه‌ماهی) در شرق استان گلستان
دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 20-30

چکیده
  چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی فراوانی و تنوع زیستی جامعه فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش توأم ماهی پرواری و بچه‌ماهی، ماهیان گرم‌آبی شرق استان گلستان، منطقه گنبدکاووس می‌باشد. برای این منظور نمونه‌برداری ...  بیشتر
بررسی تنوع فیتوپلانکتون‌های شاخه Bacillariophytaدر آب‌های حوضه جنوبی دریای خزر طی سال 1389
3. بررسی تنوع فیتوپلانکتون‌های شاخه Bacillariophytaدر آب‌های حوضه جنوبی دریای خزر طی سال 1389
دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 31-41

چکیده
  چکیده مطالعه مستمر اکولوژیک دریای خزر، به‌خصوص پراکنش‌ و شناسایی‌ ترکیب‌ گونه‌ای، تراکم‌ و زی‌توده‌، نوسانات‌ فصلی‌ و منطقه‌ای‌ فیتوپلانکتون‌ها قبل از هر مطالعه‌ای ضروری به‌نظر می‌رسد. با ...  بیشتر
مطالعه کمی و کیفی فیتوپلانکتون‌ها طی ماه‌های پرورش در استخرهای خاکی ماهیان گرمابی کارگاه سیجوال
4. مطالعه کمی و کیفی فیتوپلانکتون‌ها طی ماه‌های پرورش در استخرهای خاکی ماهیان گرمابی کارگاه سیجوال
دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 42-52

چکیده
  چکیده این مطالعه به‌منظور بررسی کمی و کیفی جمعیت فیتوپلانکتون‌های استخرهای پرورشی گرمابی طی 4 ماه پرورش (اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد 1390) در استخرهایی با توان تولید متفاوت فیتوپلانکتون مطابق با مشاهدات ...  بیشتر
پراکنش زمانی و مکانی کفال‌ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر
5. پراکنش زمانی و مکانی کفال‌ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر
دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 57-67

چکیده
  چکیده این مطالعه به‌منظور تعیین پراکنش مکانی و زمانی کفال‌ماهیان با استفاده از تور ترال کف در سواحل ایران در عمق‌های 100-10 متر طی سال‌های 89-1387 صورت گرفت. میزان صید و صید در واحد تلاش (CPUE) طی 8 گشت روند کاهشی ...  بیشتر
بررسی تغییرات صید در واحد سطح و تنوع گونه‌ای براساس عمق در راشگو ماهیان در دریای عمان سواحل سیستان و بلوچستان
6. بررسی تغییرات صید در واحد سطح و تنوع گونه‌ای براساس عمق در راشگو ماهیان در دریای عمان سواحل سیستان و بلوچستان
دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 68-76

چکیده
  چکیده راشگوماهیان از مهم‌ترین ذخایر کفزی در سواحل دریای عمان می‌باشند که از اهمیت به‌سزایی برخوردارند و پژوهش در مورد آن‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.گشت به‌وسیله شناور تحقیقاتی فردوس 1 انجام گرفت. محدوده ...  بیشتر
تحلیلی بر بازار عرضه قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss در جهان و ایران
7. تحلیلی بر بازار عرضه قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss در جهان و ایران
دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 77-85

چکیده
  چکیده امروزه پراکنش و گستردگی پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان در جهان موجب رونق اقتصادی و اشاعه مصرف آن گردیده است. به‌طوری‌که با تولید 576 هزار تن در جهان ارزشی معادل 4/2 میلیارد دلار ایجاد نموده است. اگرچه ...  بیشتر