نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی تعیین مراحل رسیدگی جنسی ماهی سوف حاجی‌طرخان براساس 87 قطعه ماهی ماده صید شده از تالاب امیرکلایه لاهیجان از آذرماه سال 89 لغایت آبان‌ماه سال 90 انجام شد. به‌منظور انجام این آزمایش، پس از تشریح نمونه‌ها، گناد جنس ماده به‌صورت ماکروسکوپیک تعیین مرحله گردید. سپس برای انجام مراحل بافت‌شناسی در فرمالین تثبیت شدند. برای مطالعات میکروسکوپی، برش‌های 7-5 میکرونی تهیه و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ‌آمیزی گردید. تغییرات حاصل از رسیدگی جنسی در گناد به 6 مرحله تقسیم شدند که عبارتند از: نابالغ، پیش‌زرده‌سازی، زرده‌سازی اولیه، زرده‌سازی نهایی، اوولاسیون و مرحله پس از تخم‌ریزی. مطالعات نشان از تکامل یک اوولاسیون منفرد و یک دوره تخم‌ریزی کوتاه دارد مشاهدات بافت‌شناسی نشان دادند، دوره زرده‌سازی در ماهی سوف حاجی‌طرخان در تالاب امیرکلایه طولانی بوده و عدم وجود چندین مرحله رسیدگی تخمک در گناد و تخم‌ریزی کوتاه‌مدت در اسفندماه بیان‌کننده تخم‌ریزی کلی ماهیان است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Histological study of ovarian development of Eurasian Perch (Peca fluvitilis L. 1758) in Amirkelaye wetland of Lahijan (southern Caspian Sea basin)

نویسندگان [English]

  • mohamad Vafajouy Dianati
  • ali bani
  • Re Kazemi

چکیده [English]

Abstract[1]
Female gonadogenesis stage in perch, (perca fluviatilis Linnaeus, 1758) described based on 87 pieces caught by gillnet in Amirkelayeh wetland of Lahijan from December 2010 to November 2011. To perform this experience, ovaries were staged after dissecting, then fixed in formalin for histological process. Tissue samples were sectioned at 5-7 μm, before staining with Mayer’s Haematoxylin and Eosin. Variations of gonad maturation were divided to six stages; immature, previtellogenic, early vitellogenesis, late vitellogenesis, final oocyte maturation and spent stage. The studies showed a single ovulation and a short spawning period. Also a long vitellogenic stage (November-February) and existence of one active clutch which develop oogenesis in ovary confirmed total spawning in perch of Amirkelaye wetland.
 
 
* Corresponding Authors; Email: dianati3650@ yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Histology
  • Amirkelayeh Wetland
  • Ovarian development
  • Perca fluviatilis