نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش به‌منظور بررسی اثر افزودن مقادیر مختلف اسانس اسطوخودوس بر خواص فیزیکی و ظاهری فیلم‌های زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ رس صورت پذیرفت. نانوکامپوزیت کاپاکاراژینان- ژلاتین/ رس با افزودن سه سطح 1، 5/1، 2 wt% اسانس اسطوخودوس به ماتریس پلیمری به کمک روش همزدن حلالی تهیه گردید. درصد رطوبت و حلالیت فیلم‌ها و ویژگی‌های ظاهری شامل ویژگی‌های رنگ، کدورت و انتقال نور فیلم‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد، افزودن اسانس اسطوخودوس منجر به کاهش معنی‌دار رطوبت و افزایش حلالیت آن‌ها گردید. کدورت فیلم‌ها با افزایش مقادیر اسانس افزایش یافت به‌طوری‌که بیش‌ترین کدورت مربوط به نانوکامپوزیت حاوی 2 درصد اسطوخودوس بود. همچنین میزان جذب UV در فیلم‌های حاوی اسانس افزایش یافت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation and evaluation of biodegaradable nanocomposite kappa-carrageenan - gelatin/ nanoclay including Lavandula essential oils for use in packaging of fishery products

چکیده [English]

Abstract[1]
The present study was to determine the effect of adding different amounts of essential oils on the physical and appearance properties of bidegradable Kappa-carrageenan - gelatin - nanoclay was done. Kappa-carrageenan - gelatin - nanoclay nanocomposite was prepared with the addition of essential oils at three concentrations (1, 1.5, 2%) with the helping of stirring the solvent. water and moisture content and appearance properties including color, opacity and light transmission film was studied. the result showed that adding essential oil cause significant decrease in water and significant increase in moisture content. opacity of films increased with adding essential oil, so that the most opacity was related to nanocomposite including 2% essential oil. also the UV transmittance in the films with essential oil was increased. 
 * Corresponding Authors; Email: siamianazam@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abstract The present study was to determine the effect of adding different amounts of essential oils on the physical and appearance properties of bidegradable Kappa-carrageenan - gelatin - nanoclay was done. Kappa-carrageenan - gelatin - nanoclay nan
  • 1.5
  • 2%) with the helping of stirring the solvent. water and moisture content and appearance properties including color
  • opacity and light transmission film was studied. the result showed that adding essential oil cause significant decrease in water and significant increase in moisture content. opacity of films increased with adding essential oil
  • so that the most opacity was related to nanocomposite including 2% essential oil. also the UV transmittance in the films with essential oil was increased