نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ویتامین D با متابولیسم کلسیم و فسفر در ارتباط بوده و در جذب و رسوب مواد معدنی در استخوان مؤثر است. ماهیان تنها قادر به استفاده از ویتامین 3D می‌باشند و کول کلسیفرول شکلی است که به جیره غذایی ماهی‌ها اضافه می‌شود. این پژوهش روی 120 عدد بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 3 گرم به‌مدت 8 هفته در 12 تانک فایبرگلاس با تراکم 10 عدد بچه‌ماهی در هر تانک برای تعیین تأثیرات سطوح مختلف ویتامین D در متابولیسم کلسیم در 9 تیمار غذایی و تیمار شاهد صورت گرفت. نتایج نشان داد که افزایش مقادیر ویتامین D3 به جیره غذایی باعث افزایش فسفر و کلسیم پلاسما خون و کلسیم استخوان و کلسیم بافت عضله و آلکالین فسفاتاز می‌شود. در این پژوهش، ویتامین D منجر به رشد و استحکام استخوان‏ها، کاهش بروز ناهنجاری‌های استخوانی، رشد و تغذیه بهتر آبزی و در نهایت تولید یک ماده غذایی بسیار مناسب در زندگی انسان می‌گردد‎‏.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of vitamin D diets in the fingerling rainbow trout on calcium metabolism

چکیده [English]

Abstract[1]
Vitamin D associated with calcium and phosphorus metabolism and they affected on the uptake and deposition minerals in bone. Fish enabled to use only vitamin D3 and Cholecalciferol is added to the diet of fish. This study on 120 fry of rainbow trout with on average weight 3 gr at 8 weeks in 12 tank fiberglass with a density of 10 fish per tank for determined the effect of different levels of vitamin D in calcium metabolism was performed in 9 nutritional dietary treatments and control experiments. Results showed that the level of vitamin D3 in the diet increased phosphorus, calcium plasma, muscle calcium, calcium bony and alkaline phosphatase. In this study, it is going to follow the development of strong bones, reduce the incidence of skeletal malformations, growth performance and better nutrition and eventually producing so good food in human life.* Corresponding authors; sajjad_dehghanzadeh@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oncorhynchus mykiss
  • vitamin D
  • Calcium metabolism
  • Cholecalciferol
  • alkaline phosphatase