نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیت گونه‌های ماهیان خاویاری و به‌دلیل کاهش شدید ذخایر آن‌ها، شناخت علل تلفات در این ماهیان به‌منظور اجرای راهبرد مناسب در جهت مقابله با بروز تلفات احتمالی ضروری به‌نظر می‌رسد. به این منظور در طی یک دوره 3 ساله طی سال‌های 90-1388 علل تلفات فیل‌ماهیان و ماهیان شیپ کارگاه تکثیر و پرورش استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. در طی این دوره، 2 مورد تلفات در این ماهیان با علایمی مانند خونریزی در آبشش‌ها، اندام‌های احشائی، قاعده باله‌ها و سطح شکمی مشاهده شد. نتایج کشت میکروبی و انجام آزمایش‌های بیوشیمیایی در هر دو مورد وجود باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) را تأیید نمود که اقدامات لازم برای مقابله با آن صورت گرفت که منجر به کنترل بیماری و تلفات گردید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey causes mortality in cultured sturgeon (Huso huso and Acipencer nudiventris) in Mazandaran province during 2010-2012

چکیده [English]

Abstract[1]
Given the importance of sturgeon species and the sharp decline in reserves, recognition causes of mortality in this fish, to implement appropriate strategies, in order to cope with eventual mortality appears to be essential. Therefore, over a period during 2010 to 2012 causes of mortality Huso huso and Acipencer nudiventris in the sturgeon culture center in Mazandaran province were studied. During this period study, 2 sporadically mortality with symptoms such as: hemorrhage in gills, visceral organs, base of fins and ventral surface was observed. The results of bacterial culture and biochemical tests in both cases, confirmed the presence of Aeromonas hydrophila, necessary practices was took, that leading control of mortality and disease.* Corresponding Authors; Email: miladadel85@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Huso huso
  • Acipencer nudiventris
  • Aeromonas hydrophila
  • Mazandaran Province