نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
امروزه پراکنش و گستردگی پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان در جهان موجب رونق اقتصادی و اشاعه مصرف آن گردیده است. به‌طوری‌که با تولید 576 هزار تن در جهان ارزشی معادل 4/2 میلیارد دلار ایجاد نموده است. اگرچه
این ماهی از پرمصرف‌ترین ماهیان بازار جهان نیست اما با حدود 110 برابر شدن پرورش آن نسبت به صید، حدود
1 درصد ارزش تجارت جهانی آبزیان به‌میزان 944 میلیون دلار را بر عهده دارد. به‌طوری‌که 7/59 درصد به‌صورت منجمد، 4/32 درصد تازه و سرد شده و 9/7 درصد زنده مبادله می‌گردد. ایران نیز با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت با کسب رتبه سوم جهانی در پرورش، 8/10 درصد قزل‌آلای جهان را تولید نموده و سهم 07/0 درصدی در ارزش و 1/0 درصدی در مقدار صادرات جهانی دارد. در تحلیل‌های صورت گرفته در این مقاله، ایران علاوه‌بر تقاضای بالای مصرف داخلی از حدود 8/2 میلیون دلار درآمد ارزی خود در 8 ساله منتهی به سال 1387 به‌میزان 7/72 درصد صادرات تازه و سرد شده و 3/27 درصد صادرات قزل‌آلا به‌صورت منجمد داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss market in the world and Iran

چکیده [English]

Abstract[1]
Nowadays, popularity of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss farming in the world has resulted in economic development and higher consumption rate so that it has made 2.4 billion dollars with 576000 tons production. Although this species is not among the most consumed fish in the world, but it has 1% of overall world seafood trade with 944 million dollars with its farming being 110 times its fishing; of this, 59.7% were frozen, 32.4% fresh and chilled and 7.9% were live. Iran has got the third place in production of this species with 10.8% of global production and 0.07% share in value and 0.1% share in global export. Analyses performed in the present paper showed that Iran had 72.7% fresh and chilled export and 27.3% frozen rainbow trout export from around 2.8 million dollars currency income from 2000-2008 in addition to high domestic demand.* Corresponding Authors; Email: afshinadeli@gau.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oncorhynchus mykiss
  • Fish supply
  • Fish market
  • Fish trade