نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
مطالعه مستمر اکولوژیک دریای خزر، به‌خصوص پراکنش‌ و شناسایی‌ ترکیب‌ گونه‌ای، تراکم‌ و زی‌توده‌، نوسانات‌ فصلی‌ و منطقه‌ای‌ فیتوپلانکتون‌ها قبل از هر مطالعه‌ای ضروری به‌نظر می‌رسد. با توجه به شرایط متنوع فیزیکی و شیمیایی آب‌های رودخانه‌های منتهی به دریا و وضعیت مختلف توپوگرافی بستر دریا به‌نظر می‌رسد که تولید اولیه در منطقه‌های مختلف دریای خزر و در فصل‌های مختلف، متفاوت می‌باشد. این پژوهش طی سال 1389 در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان، در 32 ایستگاه مطالعاتی از 8 ترانسکت آستارا، بندرانزلی، سفیدرود، تنکابن، نوشهر، بابلسر، امیرآباد، بندرترکمن (در ساحل جنوبی دریای خزر) انجام گرفت. در هر ترانسکت 5 ایستگاه تعیین شد که نمونه‌برداری فصلی از عمق صفر (سطح)، 10 متر، 20 متر، 50 متر و 100 متر توسط روتنر انجام گرفت. در مجموع، 81 گونه به شاخه Bacillariophyta تعلق داشتند. مطالعه‌ها نشان دادند که شاخص شانون برای این شاخه فیتوپلانکتون در فصل‌ها و منطقه‌های مختلف متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on Bacillariophyta phylum of phytoplankton diversity in the southern Caspian Sea (During 2010-2011)

چکیده [English]

Abstract[1]
Before each study in Caspian Sea, ongoing ecological study of the Caspian Sea, especially the distribution and identification of species composition, density and biomass, regional and seasonal variations in phytoplankton appears necessary. Due to various physical and chemical factors of rivers leading to the sea and bed topography, it seems initial production rate in the different seasons and stations are different. This study done in 2010-2011 through spring, summer, autumn and winter, in 32 studies from 8 transects (Astara, Anzali, Sefidrood, Tonekabon, Noshahr, Babolsar and Bandar Turkman). In each transect, it have chosen 5 stations were sampled quarterly from the zero depth (level), 10, 20, 50 and 100 m by Niskin sampler. In totally, 81 species of Bacillariophyta identified. Studies showed that Shannon index for Bacillariophyta was different in different seasons and stations.* Corresponding Authors; Email: farnaz_tahami@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Phytoplankton
  • Caspian Sea
  • Bacillariophyta
  • Seasonal diversity