نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف ارزیابی اکولوژیک و محیط زیستی منطقه حساس و آسیب‌پذیر تالاب بین‌المللی پریشان با تأکید بر محیط زیست منطقه و مناطق گردشگری تالاب (دریاچه) پریشان تنظیم و ارائه گردیده است. تالاب پریشان واقع در شرق کازرون در استان فارس، یکی از تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر می‌باشد که از طرف یونسکو به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره شناخته شده است. این تالاب کمابیش در یک فرورفتگی توپوگرافیکی قرار گرفته که به‌صورت یک تشت طولانی و مسطح به‌وسیله برآمدگی کم‌ارتفاع در شرق، جنوب و غرب احاطه شده است. بدنه آبی و نیز رویش‌های مختلف گیاهی اطراف و داخل تالاب، زیستگاه متنوعی را به‌وجود آورده که سبب غنای تنوع زیست در آن شده است. اما از طرفی در کنار ارزش­های غیرقابل کتمان این تالاب، تهدیدات زیادی نیز در پیش‌روی آن قرار دارد. در این پژوهش، به‌منظور ارزیابی محیط زیستی تالاب بین‌المللی پریشان از مدل تحلیلیSWOT  استفاده شده است. در روش تحلیل مدیریتی SWOT، چهار موضوع؛ نقاط ضعف و نقاط قوت، تهدیدها و فرصت‌ها برای هر پهنه براساس ویژگی‌های محیط زیستی و شرایط اکولوژیک مناطق مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بر پایه قوانین و دستورالعمل‌های ملی و بین‌المللی در این زمینه می‌باشد. با توجه به حضور گونه‌های شاخص و منحصر به فرد گیاهی و جانوری و زیستگاه‌های حساس و آسیب‌پذیر و زمینه‌های توسعه و گردشگری، نتایج به‌دست آمده از این بررسی نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که مهم‌ترین موضوع مورد بحث در تالاب (دریاچه) پریشان، تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی‌های چند سال اخیر و تغییر کاربری زیستگاه‌های منطقه می‌باشد که تنوع زیستی و زیستگاهی و پراکنش جوامع گیاهی و جانوری را تحت‌تأثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental assessment of Parishan International Wetland – Lake (Fars province), based on SWOT management analytical model

چکیده [English]

Abstract[1]
This paper aims to assess the ecological and environmentally sensitive wetland area of international bio distracted with emphasis on the environment and tourism areas of wetlands (lakes) are provided to set and distracted. Parishan international wetlands located in east of Kazeroon area - Fars province, which one of the Ramsar convention site as a wetland which is registered in the UNESCO Biosphere. This area is known as reserves. This wetland is located more or less in a topographical depression and a long area by a bulge of low-lying flat in east; south and west are surrounded by body of water and the growth of vegetation around the pond, led to a variety of habitats that are rich in biodiversity. But, the other sides of the non-secret wetlands, as well as the many threats facing it. In this study, to evaluate the environmental wetlands between international SWOT bio-analytical model have been distracted. In SWOT management analysis, four internal and external factors including: strengths, weaknesses, threats and opportunities for each zone based on the characteristics of biological, environmental and ecological conditions have been studied. Facial planning programs are based on national and international rules and regulations in this field are the world. Due to the presence of indicator species and unique sensitive habitats and the flora and fauna are affected and ground of development and tourism. The results of this study show that the major of this thread is the subject of discussed in the wetland (lake) distracted, climate change and drought in the last few years and changes in habitat which is the region's biodiversity and habitat, and distribution of plant and animal communities have been affected.* Corresponding Authors; Email: somayeh_ordoo@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environment assessment
  • International wetland
  • SWOT
  • Parishan lake