نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیدهفایل ضمیمه اصلی را دریافت کنید
طی سال­های 1385، 1386 و 1387 به­ترتیب اطلاعات مربوط به وضعیت بهداشتی 23، 21 و 20 مزرعه تکثیر و پرورش قزل­آلای رنگین­کمان در استان مازندران واقع در مناطق هراز، دو هزار و سه هزار تنکابن، ساری و چالوس در قالب پرسشنامه جمع­آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین تولید مزارع از 3/75 تن در سال 1385 به 4/106 تن در سال 1387 رسیده است و این در حالی بود که تغییری در سطح زیر کشت و حجم آب مصرفی که در 90 درصد موارد از رودخانه تامین گشته بود، مشاهده نگردید. از طرفی با بروز بیماری در 56 درصد مزارع در سال 85، 71 درصد در سال 86 و 85 درصد در سال 87 نشان از رشد صعودی این پدیده در مزارع داشت که مهم­ترین بیماری عفونی گزارش شده استرپتوکوکوزیس با درصد فراوانی 53، 72 و 83 درصد به­ترتیب طی سال­های 85، 86 و 87 بود. همچنین نتایج فعالیت­های درمان و ضدعفونی نشان داد که به­ترتیب در سال 85، 7/34 درصد مزارع، در سال 86، 4/71 درصد مزارع و در سال 87، 75 درصد مزارع اقدام به انجام ترکیبی از عملیات ضدعفونی و درمان داشته­اند و در این میان، بیشترین داروی مصرفی در مزارع آنتی بیوتیک­ها بودند که در سال 85، 8/18 درصد در سال 86، 4/34 درصد و در سال 87، 8/52 درصد بود. همچنین بالابودن میزان ازت آزاد و پراکساید جیره غذایی موجب مسمومیت و بروز تلفات در ماهیان مزارعی که غذای دستی مصرف نموده و از انبارداری مناسبی برخوردارنبودند نیز وجود داشت. نتایج نشان داد که افزایش تولید در واحد سطح بخاطر افزایش وزن بازاری ماهی بدون ملاحظات بهداشتی در سال‌های اخیر تبعاتی چون افزایش بروز بیماری و بروز تلفات قابل ملاحظه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of health management of breeding and rearing rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farms in Mazandaran province

چکیده [English]

Abstract
Health status information of 23, 21 and 20 breeding and rearing rainbow trout farms were gathered as questionnaire 2006 to 2008, respectively. The selected farms were located in Haraz, Dohezar and Sehezar regions of Tonekabon, Sari and Chalous. The results showed that farm production have increased from 75.3 tons in 2006 to 106.4 tons in 2008. However, no changes were seen in acreage and consumed water volumes which in 90% were obtain from rivers. We have observed an increase in the incidence of disease as 56% in 2006, 71% in 2007 and 85% in 2008, respectively. The most important infectious diseases were reported Streptococcosis that incidence percent were 53%, 72% and 83%, respectively from 2006 to 2008. The results of treatment and disinfection activities have been shown an increase from 2006 to 2007 (respectively, 34.7%, 71.4% and 75%). Antibiotics were the most important drug in selected farms during survey times and their consumption was increased year to year (18.8% in 2006, 34.4% in 1386 and 52.8% in 2008). TVN and peroxide high rates were other factors of fish mortality that were related to poor storage condition and were observed usually in fish were feed to wet diet. The results have been shown an increase production regardless to health management will case fish mortality and sever economic losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Health management
  • Mazandaran Province
  • Oncorhynchus mykiss