نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در میان آبزیان رده دوکفه­ای­ها با توجه به تغذیه ریزه­خواری جایگاه ویژه­ای در زمینه تجمع فلزات سنگین دارند. به­همین دلیل می­توان این موجودات را شاخص مناسبی برای پایش فلزات سنگین در محیط­های آبی دانست. بدین منظور، صدف صخره­ای (Saccostre acucullata) از چهار ایستگاه واقع در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم جمع­آوری و نمونه­ها به­صورت منجمد شده به آزمایشگاه انتقال یافتند. بافت نرم هر یک از نمونه­ها با دقت از بافت سخت (صدف) جدا شده و پس از انجام مراحل آماده­سازی و هضم اسیدی (با اسیدنیتریک 65 درصد)، میزان کادمیوم، سرب، روی و مس نمونه­ها توسط دستگاه جذب اتمی شعله و کوره گرافیتی مدل شیمادزو 670G در آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس قرائت شد. نتایج نشان داد که در تمامی ایستگاه­ها مقدار کادمیوم، روی و مس در بافت نرم و مقدار سرب در بافت سخت بیشتر است. همچنین بیشترین مقدار سرب و کادمیوم در جزایر ناز و کمترین مقدار آن در منطقه شیب دراز اندازه­گیری شد. بالاترین میزان روی در ایستگاه پارک زیتون و کمترین میزان در ایستگاه زیارتگاه شاه شهید مشاهده شد. از سویی، میزان مس در زیارتگاه شاه شهید بیشترین مقدار و کمترین مقدار در پارک زیتون ملاحظه شد. لذا مقادیر بدست آمده زنگ خطری برای مصرف کننده­های بومی منطقه است و پایش و نظارت مداوم را می­طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of heavy metal accumulation in the rocky oyster (Saccostrea cucullata) on the southern intertidal coast of Qeshm Island, Persian Gulf

چکیده [English]

Abstract
Marine organisms, especially molluscs, have the ability to accumulate heavy metals from the environment in which they live. They are useful indicators organisms for heavy metal bio-monitoring in aquatic environments. Thus, Saccostrea cucullata samples were collected from four sites on the southern intertidal coast of Qeshm Island on the Persian Gulf of Iran and were transferred to the lab in the rimy form. The soft tissue of the samples was carefully separated from shells and after acidic digestion (using nitric acid 65% v/v) the prepared samples were evaluated for Cd, Pb, Cu, and Zn using a flame atomic absorption spectrophotometer (model 67OG (and a graphite furnace atomic absorption spectrophotometer (model 670G(. The results showed that in the all sites, the Cd, Zn, and Cu levels in soft tissues were higher than in the shells, but the Pb level was higher in the shells than in the soft tissues. Also the results also showed that the highest values of Pb and Cd were found in Naz Islands and the lowest concentrations of Pb and Cd were observed in Shibderaz. The highest concentrations of Zn were found in Zeytoon Park and the lowest concentrations of Zn were found in Ziartgah shahshahid. The highest amounts of Cu were observed in Ziartgah shahshahid and the lowest concentrations of Cu were in Zeytoon Park. Therefore, the concentration of these heavy metals in bio-indicators is dangerous alarm for native consumers and it needs continuously their bio-monitoring. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Saccostrea cucullata
  • Bio-monitoring
  • Heavy metal
  • Persian Gulf