نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این تحقیق برای تشخیص مولکولی صحت گونه‌ای دو محصول فیله شده از ماهی هوکی و شیر که بصورت بسته‌بندی در فروشگاه در ایران عرضه می­گردند، صورت پذیرفت. جهت تعیین هویت از روش DNA بارکدینگ و بهره‌گیری از ناحیه سیتوکروم اکسیداز I (COI) با 650 جفت باز و پایگاه­های اطلاعاتی ژنتیکی NCBI و
(BOLD)TheBarcode of Life Data Systems  استفاده شد. در پایان مشخص گردید که برچسب درج شده بر روی فیله ماهی شیر تقلبی بوده و یک ماهی با ارزش اقتصادی کمتر (قباد) در آن قرار داده شده است. نتایج بدست آمده لزوم نگرانی در مورد کنترل کیفی و احراز هویت گونه‌ای محصولات عمل آوری شده شیلاتی را بیان می­دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Authentication of two seafood products )Macruronus magellanicus and Scomberomorus commerson( in some Iranian markets using biotechnological methods

چکیده [English]

Abstract
This study pursued the molecular identification of fish species from processed products, Macruronus magellanicus and Scomberomorus commerson fillet, which a priori belonged to two species in Iran for human consumption. DNA barcoding was used direct sequencing of about 650 bp of mitochondrial genes Cytochrome Oxidase subunit I (COI), NCBI and The Barcode of Life Data Systems (BOLD).It was found that the label listed on a fillet of higher economic value has been replaced with less economic value fish fillet. Results need to worry about quality control and authentication of so processed fishery products are expressed
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Food traceability
  • Forensic genetics
  • DNA barcoding
  • Fish product