نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
دریاچه سد گلستان واقع در 12 کیلومتری شرق شهرستان گنبد بوده ودر سال 1379 افتتاح شده است. حجم مخزن سد گلستان 86 میلیون مترمکعب در سال 1379و52 میلیون متر مکعب در سال 1394 و مساحت آن 1500 هکتار است میباشدو با هدف کشاورزی و آبزی­پروری احداث شده است. مطالعه  بررسی شرایط زیستی مخزن  سد گلستان بر اساس تولیدات اولیه  دریاچه به مدت یک سال از فروردین 1394 تا آخر فروردین 1395 انجام پذیرفت. در مجموع 5 شاخه، 8 رده، 38 خانواده و 52 جنس از فیتوپلانکتون شناسایی شدند که میانگین تراکم سالیانه فیتوپلانکتونی 58325 سلول در ­لیتر به‌دست آمد. همچنین در مجموع 3 شاخه، 17 خانواده و 22جنس و گونه از جمعیت زئوپلانکتون دریاچه شناسایی شدند که میانگین تراکم کل جمعیت­های زئوپلانکتونی290±3636 سلول در ­لیتر بود. توان تولید ماهی دریاچه گلستان (49/203 کیلوگرم در هکتار) بوده و در مقایسه با دریاچه خندقلو (عبدالملکی، 1393) که براساس مدل­های مختلف دارای دامنه تولید 167 تا 324 کیلوگرم در هکتار بوده و با دریاچه سد شهید کاظمی (شرکت مهندسین مشاور آساراب، 1390) که معادل 290 کیلوگرم در هکتار برآورد شده است، تقریبا مشابه است. با مقایسه توان تولید ماهی برآورد شده دریاچه (49/203کیلوگرم در هکتار) با میزان صید در هکتار دریاچه (9/142) می‌توان به این نتیجه رسید که مدل‌های توان تولید بکار رفته درمجموع برآورد خوبی از میزان توان تولید واقعی دریاچه داشته­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biological condition of the Golestan Dam reservoir based on primary products

چکیده [English]

Abstract               
In annual and seasonal variations, the density of phytoplankton in Golestan Dam was observed in July with the highest density and the lowest density was observed in March. The ability to produce fish is Golestan Lake (203.49 kg/ha) and compared to Khandaghlo Lake (Abdolmaleki, 1393) Which is based on various models with a production range of 167 to 324 kg ha-1, and is almost identical to Lake Shahid Kazemi Dam (Asarab Consulting Engineers, 2011), which is estimated at 290 kg ha-1. By comparing the estimated fish production potential of the lake (203.49 kg ha-1) with the catch per hectare of the lake (142.9), it can be concluded that the production power models used in the total have a good estimation of the actual production capacity of the lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Golestan Dam
  • Phytoplankton
  • Primary products