نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            حمل و نقل و اکسیژن دهی به ماهی در بازماندگی و رشد ماهیان پس از جابجایی، تاثیر چشمگیری دارد‌. پراکسید هیدروژن تاکنون در مباحث مربوط به جایگزینی مالاشیت گرین‌ استفاده می‌گردید ولی با توجه به نقش مثبت آن در اکسیژن‌دهی‌، استفاده از آن را می‌توان برای حمل و نقل بچه ماهیان توصیه نمود‌. در این راستا، تعیین دوز موثر و نیز بررسی عملکرد آن در فواصل زمانی کوتاه بررسی و تغییرات فیزیولوژیکی ماهی و آب پرورشی بچه­ماهیان‌، ضروری می‌باشد. در این تحقیق، اثر اکسیژن‌دهی تیمارهای پراکسیدهیدروژن و کپسول اکسیژن مقایسه شد که هر تیمار شامل 4 تکرار و حاوی 45 بچه­ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بود. 4 وان از طریق کپسول اکسیژن و 4 وان دیگر از طریق پراکسیدهیدروژن هوادهی شد‌. پراکسیدهیدروژن که برای هر وان از طریق یک ظرف پلاستیکی حاوی 4 سی‌سی‌ از پراکسید هیدروژن به ازای هر لیتر آب به همراه یک گرم از کبد ماهی آمور به‌عنوان کاتالیزور بود. در فواصل زمانی صفر، 3 و 6 ساعت خونگیری از ماهیان تیمارها و شاهد انجام شد. نتایج اندازه‌گیری پارامترهای خونی نشان می‌دهد که استفاده از پراکسید هیدروژن‌، هیچ تاثیر منفی را برروی فاکتورهای خونی شامل لنفوسیت‌، مونوسیت‌، نوتروفیل و ائوزینوفیل‌،MCHC ، MCH، MCV،RBC ،Hb ، HCT و شاخص‌های استرس شامل گلوکز و کورتیزول ندارد. همچنین تأثیر کاهشی بر فاکتورهای شیمیایی آب شامل NO2، NO3، NH4 داشته است. با توجه به ارزان قیمت بودن پراکسیدهیدروژن و افزایش نیاز به حمل و نقل بچه‌ماهیان در فواصل زمانی کوتاه و گرانی‌، پرهزینه و سنگین بودن  کپسول‌های اکسیژن و همچنین اهمیت سلامت در حمل و نقل بچه ماهیان این روش به­عنوان یک روش مناسب قابل بکارگیری در مقیاس‌های کوچک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hydrogen peroxide oxygenation efficacy comparing current method for rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) juveniles

چکیده [English]

Abstract
            Fish transportation and oxygenation are the subjects that can significantly affect the fishsurvival and growth after transportation. Recently, Hydrogen peroxide used instead of the Malachite Green as a disinfector but considering its positive role in the oxygenation it can be propose to use for the juveniles transportation. In this way it is necessary to determine the optimum concentrations its function in the short time and fish physiological changes and water quality during transportation. In this study, Oxygenation effect of H2O2 and oxygen capsules in two different treatments was compared. Each treatment included four replicates (45 fish per tank) both for hydrogen peroxide and oxygen capsule. Four plastic cones contain 4 CC H2O2 per liter of water added to 1 gr. grass carp liver as catalyzer to exhaust oxygen. Produced oxygen transferred to tanks via tubes. Fish samples were beaded in 0, 3 and 6 hours intervals in both groups. Results of this study showed that using of the hydrogen peroxide has no negative effect on the hematological parameters such as lymphocyte monocyte, neutrophil, eosinophil, MCHC, HCT, Hb, RBC, MCV, MCH and stress indices including Glucose and Cortisol. Water chemical quality factors include NH4, NO3, NO2 decreased meanwhile using hydrogen peroxide in tanks. Considering low price of H2O2 and increasing demand for short time fish transport and the costs of oxygen capsules and its heavy weight and with a look to importance of fish health during transport operation the proposed method has potential to apply as appropriate way in small scale fish transport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Transport
  • hydrogen peroxide
  • Oxygenation
  • Rainbow trout