نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            Mnemiopsis leidyi از (Ctenophora)، بومی سواحل اقیانوس اطلس (آمریکای شمالی و جنوبی) می­باشد. حضور این گونه از شانه­دار برای اولین بار در سال 1387 در سواحل جنوبی دریای خزر گزارش شده است که از طریق آب توازن کشتی­ها، ابتدا از موطن اصلی خود به دریای سیاه و سپس به دریای خزر راه یافته است. کاهش شدید ذخایر کیلکا ماهیان و همچنین جمعیت ماهیان خاویاری و فک دریای خزر مرتبط با پراکنش گسترده این شانه­دار در دریای خزر می­باشد. با توجه به حد مجاز صید کیلکا، فقط افزایش تعداد شناورها و صید آنها دلیل کافی برای کاهش ذخایر کیلکا ماهیان نبوده، بلکه این عامل همراه هجوم و حضور شانه­داران طی سال‌های 1377 تا 1388 باعث کاهش ذخایر و میزان صید کیلکا ماهیان گردیده است. متعاقب این کاهش از سال 1382 طرح تعدیل تعداد شناورها و همچنین بازسازی طبیعی دریا، صید کیلکا ماهیان بهبود یافته است به‌طوری‌که تا پایان بهمن‌ماه سال 1388 نسبت به سال 1387، 68 درصد رشد داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the Ctenophore invasion and adjust project of floating in the Trend of change of Kylka (Clupeidae) fishing in Iranian Coasts of the Caspian Sea (1999- 2009)

چکیده [English]

Abstarct
            Mnemiopsis Leidyi (Ctenophora), is the naïve of Atlantic coast (North and South America). The appearance of this kind of pectinated animals was reported at once in 2008 in the southern coasts of Caspian Sea that was entered via Black sea from its motherland by balance water of ships. Intense reduction of Kylka stocks, sturgeons and Caspian seal in the Caspian Sea is associated with the widespread distribution of these Ctenophora. According to authorized Kylka fishing, just increasing of the number of vessels and their fishing are not sufficient reasons for reducing of kylka stocks, but this factor with invasion and presence of the ctenophore in the years of 1998 to 2009 are caused the reduction of the amount of Kylka stocks and fishing. Subsequent to this reduction, from 2003, the mitigation plan of vessel number and natural restoring of the sea too, fishing of Kylka has improved so that in the end of February 2009 in comparing to 2008 has been increased 68% than in 2008.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Kylka fishes
  • Mnemiopsis leidyi
  • Fisheries management
  • Caspian Sea