نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
گیش‌ماهیان از گروه‌های اصلی ماهیان سطح­زی به‌عنوان ترکیب اصلی آب‌های جنوب کشور محسوب می‌شوند و دارای ارزش اقتصادی شیلاتی می‌باشند. از این‌رو شناخت زمان و مکان تخم‌ریزی آن‌ها در آب‌های ایرانی و شناسایی مراحل و دوره ابتدایی زندگی آن‌ها که شامل مرحله تخم و لاروی می‌باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعه و بررسی لارو ماهیان در آب‌های ساحلی و دریایی ایران از 15 سال پیش در آب‌های ایرانی خلیج‌فارس و در محدوده سه استان جنوبی کشور (خوزستان، بوشهر و هرمزگان) آغاز شده است. نمونه‌برداری از لارو ماهیان با به‌کارگیری تور پلانکتون‌گیری زوج با چشمه تور 500 میکرون انجام گرفته است. در تمامی این مطالعات و نمونه‌برداری‌ها لارو گیش‌ماهیان مشاهده شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، نمونه‌های لاروی متعلق به این خانواده پس از تفکیک و شناسایی مراحل لاروی در دو زیرخانواده Carangini و Scomberoidini و در چهار جنس Scomberoides sp.، .Caranx sp < /em>،Alectis sp. و  Alepes sp.قرار گرفتند. این خانواده به‌طور عموم در نیمه اول سال در آب‌های ایرانی خلیج‌فارس و در آب‌های سواحل غربی خوزستان و سپس نایبند در استان بوشهر با بیشترین تراکم حضور داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ِDistribution and early life history identify of Carangidae base on Iranian waters of Persian Gulf

چکیده [English]

Abstract[1]
Carangid is the dominent group of marine fish stocks with the most variety of species that find in all habitats of Iranian Waters of the Persian Gulf. Therefore increased of knowledge about its early life history and spatial and temporal spawning is necessary. Survey and study on fish larvae in Iranian side of the Persian Gulf carried out in different habitats 15 years ago. Sampling was done by Bongo-Net plankton sampler with 500µ mesh size. Specimens were separated in three stages; Preflexion, Flexion, Postflexion and in two sub family: Caranginae, Scomberoidini with geniuses. This family was reported among all fish larvae study of Iranian Waters in the Persian Gulf and they presented in all month with more abundance in spring and winter.*- Corresponding Authors; Email: ma_rabbani2002@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Carangidae larvae
  • Early life history
  • Distribution
  • Iranian Waters of Persian Gulf