نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
شهرستان دامغان یکی از شهرستان‌های تابعه استان سمنان می‌باشد. این شهرستان در فاصله 120 کیلومتری شرق سمنان و 70 کیلومتری غرب شاهرود واقع شده است. امروزه، در مطالعات تعیین کیفیت آب، بررسی حضور درشت بی‌مهرگان کف‌زی به‌‌عنوان شاخص‌های مکمل برای روش‌های شیمیایی تشخیص آلودگی‌ها شناخته شده است. به‌گونه‌ای که در مقاومت به آلودگی، بزرگ بی‌مهرگان آبزی شاخص حیاتی برای محیط‌های آبی به‌شمار می‌روند. در این پژوهش، به‌منظور بررسی کیفیت آب 6 چشمه (سرچشمه دیباج، زَردَوان، قلعه، آب‌سیج، آب‌رندان، کلاته‌پیرخوش‌دَر) براساس تنوع درشت بی‌مهرگان آبزی، نمونه‌برداری در 6 ایستگاه، طی مدت یک‌سال از مرداد 1388 تا تیر 1389 با استفاده از دستگاه سوربر در یک مسیر 70 کیلومتری به‌صورت ماهانه صورت گرفت. سپس نمونه‌ها با فرمالین 4 درصد تثبیت و برای شناسایی و بررسی به آزمایشگاه منتقل گردید. 18 خانواده از 11 راسته شناسایی شد. بیش‌ترین فراوانی مربوط به 5 راسته Diptera، Trichoptera، Tricladida، Amphipoda و Ephemeroptera بودند. شاخص بیولوژیک خانوادگی هلسینهوف (Hilsenhoff)، برای ارزیابی وضعیت کیفی آب در ایستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. براساس بررسی‌های انجام شده مشخص گردید، 2 چشمه آب‌سیج (ایستگاه چهارم) و آب‌رندان (ایستگاه پنجم) دارای بهترین درجه کیفی آب هستند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of water quality in six springs northen Damghan based on the variety of macrobenthoses

چکیده [English]

Abstract[1]
Damghan is located in Semnan province between Shahroud in the east and Semnan in the west. Today in study determination water quality, the presence of Macrobenthoses was taken into consideration as a supplementary index to identify the pollution through chemical methods. In resistance to pollution, Macrobenthics are vital index for freshwater environments. In this investigation To this respect Six stations were sampled by Surber samplers (35×35 cm) in a course of 70 Km from August 2009 to July 2010 the collected samples were fixed in 4% formaldehyde solution and then for assessment and study transferred to the laboratory. 18 families out of 11 species were identified which mostly belonged to: Diptera, Amphipoda, Trichoptera, Tricladida, Ephemeroptera. Index Family biological Hilsebhoff (equity 1), were used to for Evaluation of water quality in six springs. In based of our researches, among them, these two stations: fourth station (Absij Dibaj Spring) and fifth station (Abrendan Spring) have the highest cleanest water.*- Corresponding Authors; Email: azad_2c@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Damghan
  • spring
  • Water Quality
  • macrobenthic