نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
توسعه پایدار آبزی­پروری در بخش کشاورزی، نیازمند به­کارگیری تکنیک­های نوین می­باشد. در بین تکنیک­های معرفی شده، استفاده از باکتری­های مفید یا زیست­یار با اهدافی نظیر بهینه­سازی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مورد استفاده در محیط پرورشی آبزیان، مصرف بهینه و افزایش کارآیی بهره­برداری از آب و همچنین ارتقاء عملکرد رشد آبزیان، صورت می‌گیرد. ماهیان پرورشی در جهت تأمین پروتئین کشور، دارای اهمیت تغذیه­ای و اقتصادی بسیار بالایی می­باشند. توسعه سیستم­های پرورشی این ماهیان، می­تواند تقش بسیار مهمی را در ارتقاء پایدار آبزی­پروری کشورمان داشته باشد. در همین راستا جداسازی باکتری­های زیست­یار از روده ماهیان پرورشی و بکارگیری فرآورده­های تجاری این باکتری­های مفید، به­عنوان یک استراتژی مهم از طریق کنترل بیولوژیکی و افزایش عملکرد رشد، در سیستم­های پرورشی، توانست نقش بسیار ارزنده­ای را در جهت نیل به اهداف ذکر شده ایفاء نماید. تحقیقات مختلف صورت گرفته و از جمله چندین تحقیق توسط مؤلف، نشان داد که برخی از باکتری­های مفید به­عنوان یک مکمل غذایی میکروبی زنده، همراه غذا، غنی­سازی با غذای زنده مورد استفاده و یا مصرف مستقیم آنها در آب محیط پرورشی، موجب سازگاری اکولوژیکی، ارتقاء عملکرد تولید ماهی و بهینه­سازی جمعیت میکروبی محیط آبی پرورش آنها می­گردد. در حقیقت با اعمال مدیریت میکروبی در قالب بکارگیری باکتری­های مفید، سازگاری بوم شناختی میزبان با محیط پرورشی افزایش یافته و بهره­برداری بهینه از منابع آبی بالا می­رود. لذا امکان بکارگیری مناسب ازمنابع آبی بخوبی فراهم گشته و کارآیی تولید بالطبع نیز افزایش می­یابد. یافته­های تحقیقات نشان می­دهد که کنترل میکروبی و معرفی سویه­های مفید باکتری­ها تا چه حد در افزایش سازگاری اکولوژیکی، بقاء و عملکرد رشد ماهیان مفید بوده و می­تواند به­عنوان یک راهبرد مهم در ارتقاء و توسعه پایدار آبزی­پروری کشور و استفاده مفید از منابع آبی پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of fundamental aquaculture using probiotcs in Iran

چکیده [English]

 
 
Abstract
The fundamental development of Aquaculture, a branch in agriculture, is in need of using novel techniques. Among the introduced techniques, using beneficial bacteria or probiotic is done with aims such as optimizing physico-chemical factors of water used in aquaculture system, optimized use and the enhanced efficiency of water and also promotion of growth performance of water animals. The Cultivable fishes for securing country’s protein, have very nutritional and economical importance. The development of cultivation system of these fishes can have a very important role in the promotion of fundamental aquaculture of our country. Accordingly, isolation of probiotic bacteria from the gut of cultivable Fishes and using commercial products of these probiotic bacteria, as an important strategy via biological control and enhancement of growth, in cultivation system, could have a very significant role in attaining the mentioned aims. Several researches including some of which by the researcher indicated that some of the probiotic bacteria as a live bacterial supplementation with diet and straight use in water cultivation environment caused ecological adaptation, promotion of fish production, and microbial optimization of water cultivation environment. In fact by having microbial management in using beneficial bacteria, the ability of the host water animal in ecological adaptation with cultivation environment is increased and the optimized exploitation of water resource is promoted. Thus the possible use of water resources was obtained and production efficiency was increased. The results of different researches showed that microbial control and introduction of beneficial strains of bacteria were efficient to increase ecological adaptation, survival, and fish growth performance. It can also be suggested as a strategy for the enhancement and development of fundamental aquaculture in country and beneficial use of water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Aquaculture
  • Probiotic Bacteria
  • microbial optimization
  • fundamental development
  • ecological adaptation