نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در یک دوره 14 روزه انجام گرفت. بچه ماهیان کلمه از مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیجوال تهیه شدند. بعد از سازگاری، لاروهای کلمه با وزن اولیه 1/3 میلی‌گرم در تشت‌های 40 لیتری با 20 لیتر آب شیرین و تراکم 100 عدد لارو در هر تشت ذخیره شدند. با استفاده از لامپ‌های فلوئورسنت، 2 تیمار نور شامل رنگ قرمز و سفید و 2 تیمار نوری شامل D00L /24 و D12/L12 در 4 تیمار مختلف  که شامل نور قرمز وD 00L/24، نور قرمز وD12L/12، نور سفید و D00L/24 و نور سفید و D12L/12 بود، مورد بررسی قرار گرفت. درجه حرارت در طول دوره آزمایش در محدوده بین 20- 18 درجه سانتی‌گراد بود. دو تیمار نور قرمز D12L/12 و نور سفید D12L/12 اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند و کمترین رشد و بالاترین FCR را داشتند، در حالی که نور قرمز و مستمر 24 ساعته بیشترین رشد و کمترین FCR  و با سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار داشت، همچنین دوره‌های نوری اختلاف معنی‌‌داری را در بازماندگی ماهی کلمه ایجاد نکردند، به‌طوری‌که بازماندگی ماهی‌ها در کلیه سطوح نوری در حد نسبتاً بالایی قرار داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Photo's color effects and photoperiods on growth and survival rate in Rutilus rutilus caspicus larvae of Caspian sea

چکیده [English]

Abstract
In a fourteen-day period, photo's color effects and photoperiod on growth and survival rate inRutilus rutilus caspicus larvae have studied. The roach larvae have were provided from fish reproduction and culture center of sijual. After adaptation, the larvae have stocked with primary weight of 3.1 mg in some tanks (40 lit) which contain just 20 lit fresh water and 100 larvae in each tank. Using fluorescent lights, the researchers have studied two photic treatments which include red and white color and tow photoperiods that consisted of 12L/12D and 24L/00D in four different treatments including red photo and 24L/00D, red photo and 12L/12D, white photo and 24L/00D, and white photo 12L/12D. During the analysis, the temperature was 18-20 0C. The result showed that constant 24-hour red photo caused maximum growth & minimum FCR. It also showed a great difference with other treatment groups. On the other hand, the other two treatment groups of 12L/12D in the red photo & in the white one showed no significant difference with each other. Moreover, photoperiods didn't show any significant difference as larvae survival rate. In all of photic levels; the survival rate was relatively high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Survival rate
  • Photoperiod
  • Photo's color
  • growth
  • Rutilus rutilus caspicus