نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
رشد سریع، کارایی تغذیه، عملکرد رشد و افزایش مقاومت در برابر بیماری­ها از اهداف مهم صنعت آبزی‌پروری محسوب می‌شود. ثابت شده است که در برخی از اجزاء غذایی مورد تغذیه جانوران، فلور باکتریایی دستگاه گوارش نقش مهمی در کارایی تغذیه و سلامتی میزبان بر عهده دارد. روش­های مختلفی در جهت تعدیل و بهینه‌سازی جمعیت باکتریایی غالب دستگاه گوارش به‌منظور دستیابی به ارتقاء عملکرد رشد، قابلیت هضم بیشتر، تحریک سیستم ایمنی، بازماندگی و مقاومت در بسیاری از جانوران از جمله انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. مکمل­های غذایی پربیوتیک که به عنوان اجزاء غذایی غیرقابل هضم محسوب می‌گردند، سلامتی میزبان را از طریق رشد یا فعال نمودن گزینشی تعداد محدودی از باکتری‌های مفید دستگاه گوارش تحریک و فعالیت باکتری­های بیماریزا را کاهش می‌دهند که چنین اطلاعاتی در آبزیان پرورشی بسیار محدود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The use of prebiotics in aquaculture

چکیده [English]

Abstract
Rapid growth, feed efficiency, growth performance and disease resistance are the most important concerns in industrial aquaculture. In some food ingredients, the role of gut flora in feed efficiency and host health has been shown. Different approaches to study intestinal microflora have been used to improve growth performance, nutrient digestibility, and stimulation of the immune response, survival and resistance in many animals. Prebiotics, classified as a non-digestible food ingredient, beneficially affects the host by selectively stimulating the growth, activating a limited number of bacteria, and reducing the number of harmful bacteria in the gastrointestinal tract. Such information on prebiotics in aquatic organism is still inadequate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Aquaculture
  • Survival, Prebiotic
  • growth
  • immune system
  • Bacterial gut