نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق، 5 جیره غذایی برای بررسی تاثیرات جایگزینی سطوح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصدی کنجاله سویا بوسیله  کنجاله کلزا  بر ترکیب لاشه  قزل‌آلای رنگین کمان با کمک نرم‌افزار UFFDA فرموله شد. تمامی جیره‌های فرموله شده دارای حدود 3800 کیلوکالری انرژی قابل هضم بر کیلوگرم و 42 درصد پروتئین خام  بودند. 450 قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزن اولیه 10 گرم به‌طور تصادفی در 15 تانک فایبرگلاس (30 ماهی در هر تانک) معرفی شدند. به ازای هر جیره فرموله شده، سه تکرار در نظر گرفته شد. جهت آنالیز لاشه ماهی‌ها در ابتدا و انتهای آزمایش، تعدادی ماهی به‌طور تصادفی انتخاب و نمونه‌هایی از لاشه چرخ شده آنها به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج نشان داد که جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا تاثیری بر میزان چربی، خاکستر و رطوبت لاشه ندارد، اما میزان پروتئین و فیبر لاشه تفاوت معنی‌داری را نشان داد و مشخص شد که این جایگزینی تاثیری بر عملکرد رشد ماهی‌ها نداشت. این مطالعه ثابت نمود که کنجاله کانولا می‌تواند در جیره قزل‌آلای رنگین کمان با کنجاله سویا جایگزین شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination the effects of replacing canola meal with soybeen meal on the composition weight of rainbow trout (oncorhynchus mykiss).

چکیده [English]

In this study, 5 diets were formulated to examine the effects of replacing 0, 25, 50, 75, 100% canola meal with soybean meal on the growth performance of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss). All of the experimental diets were iso-caloric and iso-nitrogenous. The experimental period was 63 days and used a total of 450 rainbow trout weighing 10 g, randomly assigned to 15 tanks (30 fish per tank). Three tanks were used for each diet. The approximate analysis of the carcasses was performed before initiation and after termination of the experiment. The result showed that replacement of soybean meal by canola meal did not have any significant effect on body moisture and crude fat among the fish fed the 5 different diets. However, it showed significant differences in crude protein and fiber. There was no significant difference in growth. This study showed that canola meal has the potential to replace a substantial level of soybean meal in diet for rainbow trout.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Body composition
  • Rainbow trout, Soybean meal
  • Canola meal