نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
پویایی جمعیت و ارزیابی ذخیره ماهی صبور (Tenualosa ilisha) با جمع آوری اطلاعات از منطقه تخلیه صید در سواحل استان خوزستان (آبادان) تخمین زده شد. دراین پروژه یک‌ساله (از فروردین تا اسفند سال 1386) در مجموع بیش از 9000 ماهی در ایستگاه مذبور، بیومتری شد. طول بی‌نهایت 81/42=L (سانتی‌متر)، ضریب رشد (year-1) 9/0=K، زمان طول صفر 25/0-to=، میزان فایم پریم مونرو 21/3= 'Φ، مرگ و میر طبیعی ( (year-137/1= M، مرگ و میر صیادی    (year-1) 41/2=F، مرگ و میر کل (year-1) 78/3=Z  و ضریب بهره‌برداری (year-1) 64/0 E= محاسبه شد. محاسبه‌های کلی نرخ بهره‌برداری 61/0U=، میزان کل سالانه ذخیره در شروع سال برحسب تن 7615P=، میانگین سالانه ذخیره سرپا برحسب تن 1927 B=و میزان حداکثر محصول پایدار برحسب تن 3642MSY= برای ذخیره ماهی صبور برآورد گردید. این تحقیق نشان می‌دهد که میزان برداشت سالانه از ذخیره ماهی صبور به بیش از حداکثر میزان خود رسیده و جهت کاهش میزان صید و تلاش صیادی باید تدابیری اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Population dynamics and stock assessment of Hilsa Shad, Tenalosa ilisha in Khuzestan province coast

چکیده [English]

Abstract
The present study was carried out the population dynamics and stock assessment of Hilsa Shad in costal of the Khuzestan province (including Abadan) using the commercial catch data. Totally, more than 9000 specimen of Hilsa Shad were measured during 2007-2008. Population parameters were estimated using FiSAT software program. The growth parameters of von Bertalanffy equation were estimated as:  L: 42.81 and K: 0.9 and t0: -0.25. Mortality coefficients such as total mortality (i.e. Z: 3.78) and natural mortality (i.e. M: 1.37) and fishing mortality (i.e.F:2.41) were estimated. Exploitation ratio, E, was estimated to be 0.64 and these high values of E showed that the Hilsa Shad stock in the region is overexploited. Exploitation rate was estimated 0.61 and Annual total stock at the beginning of the year and the annual average standing stock and MSY were estimated 7615 ton, 1927 ton, 3642 ton respectively. Theresult of the study showed exploitation ratio of the Hilsa Shad stock (is reaching to the max and in order to decrease it, a serious tact should be thought.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stock assessment
  • Population dynamic
  • Persian Gulf
  • Hilsa Shad
  • Mortality