نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش، تنوع گونه‌ای، پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در عمق‌های کم‌تر از 10 متر در حوضه آب‌های ساحلی استان مازندران در دریای خزر با استفاده از دام گوشگیر طی سال‌های 85-1383 مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 719 عدد انواع ماهیان خاویاری صید شد. تاس‌ماهی ایرانی 5/85 درصد، ازون‌برون 4/6 درصد، تاس‌ماهی روسی 6/5 درصد، شیپ 4/2 درصد و فیل‌ماهی 1/0 درصد صید را تشکیل دادند. صید در واحد تلاش ماهیان خاویاری در طی سال‌های 85-1383 به‌ترتیب مقدار 7/3، 53/7 و 75/0 عدد ماهی در 6 طاقه دام در 24 ساعت استقرار در دریا بود. در عمق‌های کم‌تر از 10 متر به‌طور عمده بچه‌ماهیان و ماهیان جوان پراکنش داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of spatial and temporal distribution of sturgeon in the costal water of the Caspian Sea during 2004-2006

چکیده [English]

 
Spatial and temporal distribution and species composition of sturgeon in Mazandaran province coastal areas of the Caspian Sea waters less than 10 meters deep was studied during 2004-2006 by gill net. Totally 719 sturgeon fish were catch. Persian,Stellate, Russian, Ship sturgeons and Beluga consist of 85.5, 6.4, 5.6, 2.4 and 0.1 percent of Catch composition, respectively. The CPUE were calculated 3.7, 7.53 and 0.75 fish/day/6 gillnets during the three years period from 2004 to 2006, in 24 hours settlement at sea, respectively. Juveniles and young fish were abundant in waters less than 10 meters deep.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sturgeon
  • Caspian Sea
  • Catch composition
  • CPUE
  • Gill net
  • Mazandaran Province