نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تکوین بافتی معده فیل‌ماهی در مراحل اولیه زندگی (75-1 روز پس از تفریخ) با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. لاروها در محلول بوئن فیکس شدند. سپس مراحل آبگیری و آغشتگی به پارافین انجام گردید. مقاطع بافتی به ضخامت 5-7 میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین- ائورزین رنگ‌آمیزی شدند. در زمان تفریخ، معده تمایز نیافته و از مواد زرده‌ای انباشته و دیواره معده از یک لایه بافت پوششی آندودرمی سنگفرشی تشکیل شده بود. در روز سوم پس از تفریخ، شیاری مورب در قسمت پشتی ـ خلفی کیسه زرده ایجاد گردید و کانال گوارشی را به دو ناحیه معده و روده میانی تقسیم نمود. در روز هفتم پس از تفریخ، معده غیر غده‌ای (ناحیه پیلوریک) به همراه چند چین موکوسی ظاهر شد. بافت پوششی معده غیر‌غده‌ای شامل سلول‌های استوانه‌ای و بافت پوششی معده غده‌ای (ناحیه کاردیاک) شامل سلول‌های مکعبی ساده بود. سیزده روز پس از تفریخ ارتباط بین مری و بخش کاردیاک معده برقرار و تعدادی غدد معدی در بافت همبندی معده غده‌ای ظاهر گردید. در روز پانزده‌ام پس از تفریخ زواید پیلوریک بین معده غیر غده‌ای و روده قدامی تشکیل شد. با شروع تغذیه فعال (19-17 روزگی) ذخایر زرده‌ای به‌طور کامل از بخش کاردیاک معده دفع نشده و تغذیه مخلوط انجام گرفت. در روزهای 36 و 43، لایه ضخیم ماهیچه در معده پیلوریک رشد نمود و در 57 روزگی بافت همبندی ظریفی به داخل سکوم پیلوری نفوذ و آن را به چندین لوب تقسیم کرد. 75 روز پس از تفریخ لایه نازک ماهیچه‌ای صاف در اطراف غدد معدی ایجاد شد. چنین اطلاعات و یافته‌های پایه‌ای می‌تواند به‌منظور ارتقاء پرورش ماهیان خاویاری به‌ویژه فیل‌ماهی بسیار مفید باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A histological study of the development of the stomach of beluga (Huso huso) during early ontogeny

چکیده [English]

 
   Histological development of Beluga during life stages (1-75 days post hatching) was studied by using light microscopy. Larvae were fixed in bouin’s solution, then dehydrated and embedded in parrafin wax. Sections of 5-7 μm thick were produced and stained according to standard histological technique: hematoxylin-eosin (HαE). The stomach was undifferentiated and filled with yolk at hatching. Walls of the future stomach were lined by one layer of squamous endodermal epithelium. An oblique furrow of the digestive tube wall started to develop on the dorsal-posterior region of the yolk sac at 3 days after hatching and divided the alimentary canal into two differetiated regions: the future stomach and intermediate intestine. At 7 days after hatching, a non–glandular stomach (pyloric region) with several mucosal folds appeared. The epithelium of the glandular stomach (cardiac region) consisted of simple cuboidal. At 13 days after hatching, the connection between the esophagus and the cardiac stomach took place, at that time several gastric glands were visible in glandular stomach. Pyloric caecum was appeared between non glandular stomach and intermediate intestine at 15 days after hatching, .At onset of exogenous feeding (17-19 days post hatching) yolk sac reserves were not completely depleted from the cardiac stomach and suggesting a period of mixed nutrition.Between 36 and 43 days post hatching the muscular layer thickess of the pyloric stomach dramatically increased. At 57 days after hatching thin connective tissue penetrated into the pyloric caecum and divided it to several lobular portion. At 75 days after hatching a thin layer of smooth muscle appeared around the gastric glands. This information may be useful to improve rearing efficiency of Beluga and the other sturgeons.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Beluga (Huso huso)
  • digestive tract
  • stomach
  • Histology
  • larval stages