نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه بیولوژی دریا تهران واحد علوم و تحقیقات دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

دریاچه چغاخور دریاچه­ای کم عمق در شرق ایران و به لحاظ اکولوژیک و اقتصادی مهمترین دریاچه در استان چهارمحال و بختیاری است. طی دهه گذشته، این دریاچه از طریق فعالیت­های انسانی از قبیل احداث سد، نوسانات عمق آب، ورود پساب مزارع کشاورزی و معرفی کپورماهیان و سپس توقف رهاسازی، در معرض فشارهای شدید اکولوژیک قرار گرفته است. لذا در این مطالعه پارامترهای فیزیکی، پارامترهای شاخص تروفی شامل فسفات کل، کلروفیل آ، عمق شفافیت بصورت ماهانه و توده زنده ماکروبنتوز بصورت فصلی، از اردیبهشت 1383 تا فروردین 1384 موردبررسی قرار گرفت. در حال حاضر، گیاهان غوطه ور بویژه  Myriophyllum spicatum تقریبا تمام سطح دریاچه را پوشانده و توده انبوه گیاه Polygonom amphibium در حاشیه جنوب شرقی دریاچه مانند مخزنی در مقابل بار ورودی نوترینت ها عمل می­کند. بنظر می­رسد دریاچه چغاخور با مقدار پایین فسفر کل(15±24 میکروگرم در لیتر) و کلروفیل آ (28/1±94/2 میکروگرم در لیتر) و عمق بالای شفافیت (با میانگین32/2 متر و مشاهده حتی بستر دریاچه) در شرایط غلبه گیاهان غوطه­ور و آب شفاف قرار دارد. در این شرایط، پتانسیل تولید ماهی از طریق فسفات کل و تولید اولیه 4/34 کیلوگرم در هکتار، میزان تولید ماکروبنتوز 7/4 میلی­گرم وزن خشک در متر مربع و تولید ماهی از طریق ماکروبنتوز 282 تا 376 کیلوگرم در هکتار برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of trophic status and potential of fish production in lake Choghakhor

نویسندگان [English]

  • R. Mousavi Nadushan 1
  • M.R. Fatemi 2
  • A. Esmaeili Sari 2
  • Gh.H. Vosoughi 2

1 Dept. of Fisheries, Science Research and Islamic Azad University

2 Dept. of sea biology unit Tehran Science Research and Science and Technology College Islamic Azad University

چکیده [English]

Lake Choghakhor is a shallow ecologically and economically important water body in eastern part of Iran. During last decade Lake Choghakhor has been influenced by some man-made impacts such as water level fluctuation, agricultural discharge and fish (Cyprinids) introduction causing a serious problem in its trophic states. So in this study water quality for physical, trophic state indicators, total phosphate, algal chlorophyll, Secchi disk transparency, biomass of macrobenthose (seasonal) was studied monthly between May 2004 to April 2005. Now submerged plants especially Myriophyllum spicatum have covered almost the entire lake and dense macrophyte beds (Polygonom amphibium), located on the south east end of the lake appear to act as a sink for these nutrients. Lake Choghakhor appeared to be in a macrophyte dominated clear water state with low TP (annual mean: 24± 15µg.l-1) and chlorophyll a (annual mean: 3±1.28 µg.l-1) and very high Secchi depth. Fish yeild potential was estimated according to TP model as 34.4 kg.ha-1, production value for macrobenthose was 4.7 mg DM m-2yr-1 and annual fish  production obtained by macrobenthose was about 282  to 376 kg.ha-1yr-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lake Choghakhor
  • trophic status
  • TP
  • primary production, fish production
  • macrobenthose