نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی همگام با رشد آبزی­پروری در جهان گسترش فوق­العاده­ای یافته است. مشکلات فرآروی تهیه غذای زنده برای جامعه ماهیان آکواریومی موجب توجه روزافزون پرورش دهندگان ماهیان آکواریومی به استفاده از غذای دستی شده است. هدف این آزمایش تلاش برای عادت­دهی ماهی جنگجو به استفاده از غذای دستی می­باشد. لاروهای ماهی جنگو در 6 ظرف استوانه­ای به حجم 600 میلی­لیتر نگهداری و سه تیمار غذایی شامل آرتمیای زنده، آرتمیای مرده و غذای پلت، برای تغذیه لارو این ماهیان استفاده شد. برای هر تیمار دو تکرار در نظر گرفته شد و لارو ماهیان جنگجو به تعداد 15 قطعه در ظروف آزمایش توزیع شد. نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده از آرتمیای زنده یا مرده دارای رشد بالاتر (حدود 10 برابر) و همچنین درصد بازماندگی بالاتری (30 درصد) نسبت به ماهیان تغذیه شده از غذای خشک بودند  (05/0P<). رفتار طبیعی این ماهیان بوسیله نوع غذای مصرفی تحت تاثیر قرار گرفت. حالت جنگجویی و پرخاشگری در ماهیان تغذیه شده از غذای زنده بیشتر از گروه ماهیان تغذیه شده از غذای دستی بود. عادت دهی ماهیان جنگجو به غذای دستی در کوتاه مدت موجب کاهش رشد و ظهور رفتار غیر عادی در لارو ماهیان جنگجو می­شود که نشانگر عدم پذیرش غذای دستی در مراحل اولیه زندگی بوسیله این ماهی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Replacement of live feed by dried feed affects growth and survival rate in fighter (Betta splendens) larvae

نویسندگان [English]

  • A.S. Keramat Amir Kolaei 1
  • M.H. Ebrahimi 2

1 Assistant Prof., Dept. of Fisheries, Higher education complex of agriculture and natural resources of Sari

2 B.Sc. student Dept. of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

Along aquaculture, ornamental fish culture has been shown a tremendous growth during these years. The huge attention toward dried food in ornamental fish culture is caused by the difficulty related to live-food preparation. The main objective of this study is to adapt fighter to the dried diet. Experiment was conducted in identical conical vessels with volume of 600 ml. Fish were fed by three diets including died artemia, live artemia and dried feed. The diets were assigned to conical vessels with 15 fish each, with two replicates for each diet. The result revealed that growth and survival rate improved (P<0.05) in fish fed by live or died artemia compared to fish fed by dried feed. Natural behavioral pattern was also affected by the type of the food. Feeding by dried feed reduced aggressive behavior compared to arteimia containing food. In conclusion, adaptation to dried feed caused a reduction in growth rate and also occurrence of stereotype behavior in fighter. This condition suggests that fighter hardly accepts dried food in the early life stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fighter
  • Dried feed
  • Artemia
  • Adaptation
  • Aggressive behavior