نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور- چابهار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of annatto (Bixa orellana) in the diet, the indices of growth and survival of large fresh water shrimp (Macrobrachium Rosenbergii)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • Elnaz Erfanifar 2
  • a a 3

1 a

2 a

3 a