نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مؤسسه تحقیقات شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی، ساری، ایران

عنوان مقاله [English]

Population composition of pool phytoplankton and its digestion by Hypophthalmichthys molitrix - Mazandaran and Golestan provinces

نویسندگان [English]

  • a a
  • a a
  • a a

a