نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بوم‌شناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه شیلات- بوم‌شناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

عنوان مقاله [English]

The effect of ecogheomorphologic variations on water physiochemical parameters (Zyarat river- Golestan province)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 3

1 a

2 a

3 a