نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

عنوان مقاله [English]

In vitro efficacy of the anti fungal activity of Thymus vulgaris and Origanum vulgare on the Fuzariu sp. from Litopenaeus vannamei in breeding center of Delvar Meigu in Bushehr province

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 1

1 a

2 a