نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

2 گروه شیلات، دنشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

عنوان مقاله [English]

Effect of free and encapsulated forms of Origanum vulgare extract on behavior of Pseudomonas fluorescens in minced common kilka (Clupeonella cultriventris)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 1

1 a

2 a