نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده میگوی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

عنوان مقاله [English]

Importance of water treatments and physico-chemical factors on propagation of western white shrimp (Litopenaeus vannamei) broodstock

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 1
  • a a 1

1 a

2 a

3 a