بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و جمعیت فیتوپلانکتونی آبگیر موقت بهاره خاصلو (آذربایجان شرقی)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

4 بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران


عنوان مقاله [English]

The study of some physico- chemical factors and phytoplankton population of Khasellou temporary vernal pool (East Azarbaijan)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 1
  • a a 1
  • a a 1
  • a a 2
  • a a 1
  • a a 1
  • a a 3
  • a a 4
1 a
2 a
3 a
4 a