نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

4 بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

عنوان مقاله [English]

The study of some physico- chemical factors and phytoplankton population of Khasellou temporary vernal pool (East Azarbaijan)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 1
  • a a 1
  • a a 1
  • a a 2
  • a a 1
  • a a 1
  • a a 3
  • a a 4

1 a

2 a

3 a

4 a