مقایسه جمعیت کلنی ریزجلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) در دو محیط کشت TMRL و Z8+N+P در شرایط آزمایشگاهی (Indoor)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

2 گروه پژوهشی شیلات و آلاینده‌های آبی خزر

3 عضو هیات‌علمی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

4 دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی


عنوان مقاله [English]

Compare of Scenedesmus Microalgae Colony in TMRL and Z8+N+P in two medium under laboratory condition

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 4
1 a
2 a
3 a
4 a