نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

3 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران،

عنوان مقاله [English]

Survey on the incidence of Lernea sp. on the common carp (Cyprinus carpio) in the rearing ponds of Shushtar, lies in Khuzestan province during warm season

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3

1 a

2 a

3 a