تاثیر سطوح مختلف پوست‌ خشک پسته (Pistachia vera) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و تغذیه بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of pistachio's dried hull (Pistachia vera) in diet on growth and feeding indices of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 1
1 a
2 a