مقایسه میزان مصرف آبزیان در جوامع روستایی و شهری با تکیه بر دو گروه شاغلین آزاد و دولتی در استان گلستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران


عنوان مقاله [English]

Compare the amount of fish consumption in rural and urban communities rely on both public and private jobs in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • a a
  • a a
  • a a
a