نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، بخش بیوتکنولوژی، ساری، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌‌ارشد گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

عنوان مقاله [English]

Effect of Nutrient Changes and Light Density on the Growth Performance and Density of Commercial Microalgae Scenedesmus sp

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3

1 a

2 a

3 a