نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، گرگان

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ازادشهر، آزادشهر

3 مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی، تنکابن

عنوان مقاله [English]

Rearing of rock lobster (Panulirus homarus) in race way

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 1

1 a

2 a

3 a