پرورش شاه میگوی صخره ای خاردار (Panulirus homarus) در استخرهای بتنی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، گرگان

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ازادشهر، آزادشهر

3 مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی، تنکابن


عنوان مقاله [English]

Rearing of rock lobster (Panulirus homarus) in race way

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 1
1 a
2 a
3 a