نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی بوم­شناختی جمعیت ماکروبنتوزهای رودخانه کلارود بابل (استان مازندران) طی سال 1390-1389 با چهار فصل نمونه برداری در شش ایستگاه صورت گرفت. بی‌مهرگان کفزی به وسیله نمونه بردار کمی سوربر جمع‌آوری شده و در آزمایشگاه با استفاده از لوپ جداسازی گردیدند. همزمان با نمونه برداری از ماکروبنتوزها، متغیر‌های هیدرولوژیک نیز در هر ایستگاه ثبت شد. به‌طورکلی کفزیان رودخانه از دو شاخه بند پایان و کرم‌های پهن شامل 5 رده 8 راسته و 12 خانواده بودند. در مجموع، رده حشرات با 5 راسته و 6 خانواده متنوع ترین گروه کفزیان رودخانه را به خود اختصاص داده، که از این بین Ephemeroptera (یکروزه‌ها) بیشترین تنوع و Plecopte (بهاره‌ها) کمترین تنوع را در بین کفزیان رودخانه کلارود دارا بود. از میان کلیه خانواده‌های شناسایی شده بیشترین تنوع و فراوانی با میانگین 103 نمونه و 89/20 درصد متعلق به جنس Heptagenia و کمترین تنوع وفراوانی با میانگین 3 نمونه و60/0 درصد متعلق به خانواده Gammaridae بود. حد اکثر و حداقل تنوع و تراکم بترتیب در فصل بهار و فصل تابستان بود، همچنین ایستگاه اول و ششم به‌ترتیب دارای بیشترین و کمترین تنوع بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of population ecology Macrobenthos River babol (Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 1
  • a a 1
  • a a 2

1 a

2 a

چکیده [English]

This study was conducted to examine the population ecology macrobenthos Kelerud Rivers of Babol (Mazandaran province) during 2010-2011 seasons were sampled at six stations. Benthic invertebrates collected by the sampler little surber sampler were isolated in the laboratory using a loop. Macrobenthos simultaneous sampling, hydrologic variables were recorded at each station. Generally benthic river wide crotch strap end and creams containing 5 Class 8 orders and 12 families. In total, category 5 orders and six families with the most diverse groups of insects in the river macrobenthic accounted for, of which the Ephemeroptera (day of) the most diverse and Plecopte (Springs) had the lowest variability in macrobenthic Kelerud River. The greatest diversity and abundance of all identified families with an average of 103 samples and 89/20 % belonging to the genus Heptagenia diversity and abundance with an average minimum of 3 and 60 / 0 % belonging to the family Gammaridae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Klarud River
  • Macrobenthos
  • Mazandaran