تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ نانورس حاوی اسانس اسطوخودوس جهت کاربرد در بسته‌بندی فرآورده‌های شیلاتی
1. تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ نانورس حاوی اسانس اسطوخودوس جهت کاربرد در بسته‌بندی فرآورده‌های شیلاتی
دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 90-98

چکیده
  چکیده این پژوهش به‌منظور بررسی اثر افزودن مقادیر مختلف اسانس اسطوخودوس بر خواص فیزیکی و ظاهری فیلم‌های زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ رس صورت پذیرفت. نانوکامپوزیت کاپاکاراژینان- ژلاتین/ رس ...  بیشتر