بررسی جوامع فیتوپلانکتونی با تاکید بر گونه‌های غالب در لایه‌های سطحی اعماق مختلف حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران)
1. بررسی جوامع فیتوپلانکتونی با تاکید بر گونه‌های غالب در لایه‌های سطحی اعماق مختلف حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران)
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 38-48

چکیده
  چکیده این مطالعه با هدف بررسی جوامع فیتوپلانکنونی با تأکید بر گونه‌های غالب فیتوپلانکتونی در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) در دو فصل تابستان و زمستان در 1389 صورت گرفت. نمونه‌برداری در 4 نیم خط ...  بیشتر
فراوانی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون‌های استخرهای پرورش ماهیان گرم‌آبی با سیستم نوین مدیریت (کشت توأم ماهی پرواری و بچه‌ماهی) در شرق استان گلستان
2. فراوانی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون‌های استخرهای پرورش ماهیان گرم‌آبی با سیستم نوین مدیریت (کشت توأم ماهی پرواری و بچه‌ماهی) در شرق استان گلستان
دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 20-30

چکیده
  چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی فراوانی و تنوع زیستی جامعه فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش توأم ماهی پرواری و بچه‌ماهی، ماهیان گرم‌آبی شرق استان گلستان، منطقه گنبدکاووس می‌باشد. برای این منظور نمونه‌برداری ...  بیشتر
بررسی تنوع فیتوپلانکتون‌های شاخه Bacillariophytaدر آب‌های حوضه جنوبی دریای خزر طی سال 1389
3. بررسی تنوع فیتوپلانکتون‌های شاخه Bacillariophytaدر آب‌های حوضه جنوبی دریای خزر طی سال 1389
دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 31-41

چکیده
  چکیده مطالعه مستمر اکولوژیک دریای خزر، به‌خصوص پراکنش‌ و شناسایی‌ ترکیب‌ گونه‌ای، تراکم‌ و زی‌توده‌، نوسانات‌ فصلی‌ و منطقه‌ای‌ فیتوپلانکتون‌ها قبل از هر مطالعه‌ای ضروری به‌نظر می‌رسد. با ...  بیشتر
مطالعه کمی و کیفی فیتوپلانکتون‌ها طی ماه‌های پرورش در استخرهای خاکی ماهیان گرمابی کارگاه سیجوال
4. مطالعه کمی و کیفی فیتوپلانکتون‌ها طی ماه‌های پرورش در استخرهای خاکی ماهیان گرمابی کارگاه سیجوال
دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 42-52

چکیده
  چکیده این مطالعه به‌منظور بررسی کمی و کیفی جمعیت فیتوپلانکتون‌های استخرهای پرورشی گرمابی طی 4 ماه پرورش (اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد 1390) در استخرهایی با توان تولید متفاوت فیتوپلانکتون مطابق با مشاهدات ...  بیشتر