تعیین غلظت آرسنیک در کنسرو ماهی تن عرضه شده در شهرستان‌های اصفهان و شهرکرد
1. تعیین غلظت آرسنیک در کنسرو ماهی تن عرضه شده در شهرستان‌های اصفهان و شهرکرد
دوره 8، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 30-36

چکیده
  چکیده آلودگی ماهی و فرآورده‌های دریایی به فلزات سنگین به‌علت خطرات بالقوه‌ای را که برای مصرف‌کنندگان ماهیان آلوده به همراه دارد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. موجودات دریایی قادرند آرسنیک را ...  بیشتر