بررسی پراکنش و فراوانی جمعیت‌های زئوپلانکتونی در رودخانه اترک- استان خراسان شمالی
1. بررسی پراکنش و فراوانی جمعیت‌های زئوپلانکتونی در رودخانه اترک- استان خراسان شمالی
دوره 7، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 8-18

چکیده
  چکیده بررسی فراوانی و پراکنش جمعیت‌های زیستی و مقایسه آن‌ها با اکوسیستم‌های مشابه می‌تواند اطلاعات دقیقی درخصوص میزان آلودگی در اختیار محققین قرار دهد. با توجه به ورود پساب‌های صنعتی، شهری و کشاورزی ...  بیشتر