کارایی حذف سلول‌های جلبکی مضر با غلظت‌های مختلف دوغاب خاک رس
1. کارایی حذف سلول‌های جلبکی مضر با غلظت‌های مختلف دوغاب خاک رس
دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-11

چکیده
  چکیده             داینوفلاژلاها گروه مهمی از فیتوپلانکتون‌های دریایی می‌باشند که شکوفایی برخی از گونه‌های آن مشکلات زیادی را برای اکوسیستم‌های دریائی و فعالیت‌های آبزی‌پروری ...  بیشتر