ترکیبات شیمیایی فیله و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیمی سرم خون تاس‌ماهی سیبری (Acipenser baerii, Brandt, 1869) در اوزان مختلف
1. ترکیبات شیمیایی فیله و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیمی سرم خون تاس‌ماهی سیبری (Acipenser baerii, Brandt, 1869) در اوزان مختلف

فیروز زاهد؛ مجید محمدنژاد

دوره 15، شماره 3 ، دی 1400، ، صفحه 1-13

چکیده
  اطلاع از ترکیب شیمیایی ماده غذایی مصرفی توسط انسان یکی از اصول مهم در تهیه جیره­های غذایی می­باشد. تاس­ماهی سیبری به دلیل دارا بودن رشد خوب در اندازه‌های مختلف در سیستم‌های پرورشی و توانایی تولید ...  بیشتر
تأثیر محصول پروبیوتیکی پروتکسین بر برخی معیارهای رشد و ترکیبات بدن تاس‌ماهی سیبری پرورشی (Acipenser baeri)
2. تأثیر محصول پروبیوتیکی پروتکسین بر برخی معیارهای رشد و ترکیبات بدن تاس‌ماهی سیبری پرورشی (Acipenser baeri)
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 32-42

چکیده
  چکیده این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر محصول تجاری پروبیوتیکی پروتکسین بر برخی معیارهای رشد و ترکیبات بدن تاس‌ماهی سیبری به‌مدت 8 هفته انجام شد. این آزمایش در قالب یک تیمار شاهد و 3 تیمار آزمایشی هر ...  بیشتر