اندازه‌گیری فیزیکی و آنالیز بافت مرکب ماهی ببری صید شده از خلیج‌فارس و تغیرات بافت‌شناسی آن در دو دوره ماندگاری
1. اندازه‌گیری فیزیکی و آنالیز بافت مرکب ماهی ببری صید شده از خلیج‌فارس و تغیرات بافت‌شناسی آن در دو دوره ماندگاری
دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 39-48

چکیده
  چکیده در این پژوهش به بررسی اندازه فیزیکی و تغییرات بافت مرکب ماهی ببری که یکی از سرپایان شاخص خلیج‌فارس است، طی دو ماه ماندگاری در دمای 18- درجه سلسیوس پرداخته شده است، به‌طور میانگین طول بازو 5±34 ...  بیشتر
اثر دو روش پخت بخارپز و کباب‌پز کردن بر ترکیب شیمیایی، بافت و رنگ فیله ماهی گورامی عظیم‌الجثه (Osphronemus goramy Lacepede, 1801)
2. اثر دو روش پخت بخارپز و کباب‌پز کردن بر ترکیب شیمیایی، بافت و رنگ فیله ماهی گورامی عظیم‌الجثه (Osphronemus goramy Lacepede, 1801)
دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 70-82

چکیده
  چکیده ماهی گورامی عظیم‌الجثه از جمله گونه‌های دارای قابلیت بالقوه برای پرورش در ایران است. با این وجود اطلاعاتی در مورد تغییرات ویژگی‌های کیفی و ترکیب شیمیایی فیله این ماهی قبل و پس از فرآیند پخت در ...  بیشتر